Bánh đậu xanh A28 – Khoai Môn
Bánh đậu xanh A28 – Khoai Môn
Giá: 35.000
Bánh đậu xanh A28 – Sen
Bánh đậu xanh A28 – Sen
Giá: 35.000
Bánh đậu xanh A28 – Sầu Riêng
Bánh đậu xanh A28 – Sầu Riêng
Giá: 35.000
Bánh đậu xanh A28 – Trà Xanh (Matcha)
Bánh đậu xanh A28 – Trà Xanh (Matcha)
Giá: 35.000
Bánh đậu xanh A11 (Ấm trà to)
Bánh đậu xanh A11 (Ấm trà to)
Giá: 42.000
Bánh đậu xanh A12 (Ấm trà bé)
Bánh đậu xanh A12 (Ấm trà bé)
Giá: 31.000
Bánh đậu xanh A6 (Ảnh to)
Bánh đậu xanh A6 (Ảnh to)
Giá: 26.000
Bánh đậu xanh A19 (Vàng mới)
Bánh đậu xanh A19 (Vàng mới)
Giá: 26.000
Bột đậu hộp không đường
Bột đậu hộp không đường
Giá: 46.000
Chè lam
Chè lam
Giá: 31.000
Bột đậu xanh túi
Bột đậu xanh túi
Giá: 34.000
Bánh đậu xanh A5 (Khay to)
Bánh đậu xanh A5 (Khay to)
Giá: 34.000
Bánh đậu xanh A3 (Chợ)
Bánh đậu xanh A3 (Chợ)
Giá: 23.000
Bánh đậu xanh A2 (Hoa đào)
Bánh đậu xanh A2 (Hoa đào)
Giá: 34.000
Bánh đậu xanh A15 (A đại)
Bánh đậu xanh A15 (A đại)
Giá: 34.000
Bánh đậu xanh A25 (Cưới nhỡ)
Bánh đậu xanh A25 (Cưới nhỡ)
Giá: 9.000