Hộp bột đậu xanh (Combo 3 & 5)
Hộp bột đậu xanh (Combo 3 & 5)
Hộp bột đậu xanh (Sen)
Hộp bột đậu xanh (Sen)
Giá: 55.000
Hộp bột đậu xanh (Đậu Đen)
Hộp bột đậu xanh (Đậu Đen)
Giá: 55.000
Hộp bột đậu xanh (Cacao)
Hộp bột đậu xanh (Cacao)
Giá: 55.000
Hộp bột đậu xanh (Trà Xanh Matcha)
Hộp bột đậu xanh (Trà Xanh Matcha)
Giá: 55.000
Hộp bột đậu xanh (Có đường)
Hộp bột đậu xanh (Có đường)
Giá: 55.000
Hộp bột đậu xanh (Không đường)
Hộp bột đậu xanh (Không đường)
Giá: 55.000
Bánh đậu xanh A28 – Khoai Môn
Bánh đậu xanh A28 – Khoai Môn
Giá: 35.000
Bánh đậu xanh A28 – Sen
Bánh đậu xanh A28 – Sen
Giá: 35.000
Bánh đậu xanh A28 – Sầu Riêng
Bánh đậu xanh A28 – Sầu Riêng
Giá: 35.000
Bánh đậu xanh A28 – Trà Xanh (Matcha)
Bánh đậu xanh A28 – Trà Xanh (Matcha)
Giá: 35.000
Bánh đậu xanh A28 – Truyền thống
Bánh đậu xanh A28 – Truyền thống
Giá: 35.000
Bánh đậu xanh A27 (Cacao)
Bánh đậu xanh A27 (Cacao)
Giá: 39.000
Bánh đậu xanh A27 (Dừa)
Bánh đậu xanh A27 (Dừa)
Giá: 39.000
Bánh đậu xanh A27 (Khoai Môn)
Bánh đậu xanh A27 (Khoai Môn)
Giá: 39.000
Bánh đậu xanh A27 (Matcha)
Bánh đậu xanh A27 (Matcha)
Giá: 39.000