GỐM SỨ TIẾN BÌNH

Dịch vụ

Dịch Vụ

Nhận đặt mâm bánh lễ tự chọn cho các hoạt động văn hóa 

Dịch vụ chỉ có thể đặt qua điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở chi nhánh

27 Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0981366689