Bánh đậu xanh A28 – Truyền thống
Bánh đậu xanh A28 – Truyền thống
Giá: 35.000
Hoa sen lớn
Hoa sen lớn
Giá: 125.000
Hoa sen nhỏ
Hoa sen nhỏ
Giá: 95.000
Sen Việt
Sen Việt
Giá: 160.000
Bánh đậu xanh đĩnh bé
Bánh đậu xanh đĩnh bé
Giá: 38.000
Bánh đậu xanh đĩnh đại
Bánh đậu xanh đĩnh đại
Giá: 86.000
Bánh Đậu Xanh Vuông Long Phụng
Bánh Đậu Xanh Vuông Long Phụng
Giá: 125.000
Bánh đậu xanh lục lăng
Bánh đậu xanh lục lăng
Giá: 68.000
Bánh đậu xanh phúc lộc thọ (Pháo)
Bánh đậu xanh phúc lộc thọ (Pháo)
Giá: 70.000
Bánh đậu xanh đĩnh cá Lớn
Bánh đậu xanh đĩnh cá Lớn
Giá: 90.000
Bánh đậu xanh đĩnh cá nhỏ
Bánh đậu xanh đĩnh cá nhỏ
Giá: 70.000
Cây sen nhánh
Cây sen nhánh
Giá: 150.000
Bánh Đậu Xanh Tháp Nhỏ
Bánh Đậu Xanh Tháp Nhỏ
Giá: 100.000
Bánh Đậu Xanh Tháp To
Bánh Đậu Xanh Tháp To
Giá: 147.000
Bánh Đậu Xanh Tháp Sen Tầng Nhỏ
Bánh Đậu Xanh Tháp Sen Tầng Nhỏ
Giá: 96.000
Bánh Đậu Xanh Tháp Sen Tầng Lớn
Bánh Đậu Xanh Tháp Sen Tầng Lớn
Giá: 168.000