Bánh đậu xanh A27 (Cacao)
Bánh đậu xanh A27 (Cacao)
Giá: 39.000
Bánh đậu xanh A27 (Dừa)
Bánh đậu xanh A27 (Dừa)
Giá: 39.000
Bánh đậu xanh A27 (Khoai Môn)
Bánh đậu xanh A27 (Khoai Môn)
Giá: 39.000
Bánh đậu xanh A27 (Matcha)
Bánh đậu xanh A27 (Matcha)
Giá: 39.000
Bánh đậu xanh A27 (Sen)
Bánh đậu xanh A27 (Sen)
Giá: 39.000
Bánh đậu xanh A27 (Truyền Thống)
Bánh đậu xanh A27 (Truyền Thống)
Giá: 39.000